След завършен 7 клас

Специалност: ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

С разширено изучаване на Английски език; Срок на обучение – 5 години, дневна форма;

Степен на професионална квалификация – ІІІ

Професионална реализация:

 • Поддръжка на маршрутно-релейни централизации; автоматична блокировка за осигуряване безопасността на движението; автоматични устройства;
 • Поддръжка на автоматични телефонни централи и автоматични телефонни връзки; специализирани съобщителни връзки; поддръжка на преносни линии и системи; мобилни телекомуникации.
 • Специалисти в други ведомства: МВР в сигнално охранителната техника (СОТ); МНО – техник по телекомуникации; търговската дейност – консултант по електронна техника.

Специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

С разширено изучаване на Английски език; Срок на обучение – 5 години, дневна форма;

Степен на професионална квалификация – ІІІ

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

 • Технологичната последователност при асемблиране на компютърна система, конфигуриране и тестване;
 • Устройството на компютъра;
 • Асемблиране на компютърна конфигурация;
 • Инсталиране на системен софтуер;
 • Инсталиране на потребителски програмни продукти.

Специалност: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

С разширено изучаване на Английски език; Срок на обучение – 5 години, дневна форма;

Степен на професионална квалификация – ІІІ

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

 • Технологичната последователност при асемблиране на компютърна система и мрежа;
 • Инсталиране и настройване на локална мрежа;
 • Различните типове мрежи;
 • Различните мрежови среди;
 • Настройването и администрирането правата за достъп;
 • Конфигуриране на IP адреси и стандартни филтри за достъп.

Ако искате пред вас да се отворят вратите на частни и държавни фирми, елекомуникационни оператори, на кабелни, телевизионни и интернет  оставчици, заповядайте при нас.

Специалност: „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

С интензивно изучаване на Английски език; Срок на обучение – 5 години, дневна форма;

Степен на професионална квалификация – ІІІ

Специалността е утвърдена в училището и региона с добра материална база.След успешно завършен курс на обучение, учениците имат формирани знания и умения за работа като:

Автомонтьор на различните марки автомобили, диагностика на различни модели МПС. На тази основа могат да извършват ремонтна и диагностична дейност в авторемонтни работилници и автосервизи.

Получената правоспособност за водачи на МПС – категория “В” им дава право да извършват транспортна дейност.

Специалност:        „ФРИЗЬОРСТВО”

Срок на обучение – 5 години, дневна форма;  Степен на професионална квалификация ІI

Високо квалифицирани преподаватели. Съвременна материална база. Завършилите успешно пълния курс на обучение имат формирани знания и умения за:

 • Подстригване – мъжко и дамско;
 • Техники на изсушаване;
 • Технология на боядисването;
 • Смяна на цвят;
 • Къдрене;
 • Прически – ежедневни, официални;Прилагане на различни продукти, придружени с професионален съвет.

Срок на обучение –  години, дневна форма;

Степен на професионална квалификация – ІІІ

ГРАФИК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА /след VIII клас/

Видове дейности

Първи етап

Втори етап

Трети етап

Подаване на документи

01 – 05 юли 2016г.

11 юли 2016г.

19 юли 2016г.

Обявяване на списъците с приетите ученици

08 юли 2016г.

до 13 юли 2016г.

20 юли 2016г.

Записване на приетите ученици

07 юли 2016г.

14 юли 2016г.

21 юли 2016г.

Обявяване на списъците на записалите се ученици и броя на незаетите места

08 юли 2016г.

18 юли 2016г.

20 юли 2016г.

Попълване на незаетите места след III етап

до 05 септември 2016г.

Записване на приетите ученици /след VII клас/

28 юни - 30 юни 2016г.

05 – 07 юли 2016г.

18 – 19 юли 2016г.

Попълване на незаетите места след III етап /след VII клас/

до 05 септември 2016г.

 

 

 

 

 

Comments

comments

 

Tags: ,