След завършен 7 клас

Специалност: ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

С интензивно изучаване на Английски език; Срок на обучение – 5 години, дневна форма;

Степен на професионална квалификация – ІІІ

Професионална реализация:

 • Поддръжка на маршрутно-релейни централизации; автоматична блокировка за осигуряване безопасността на движението; автоматични устройства;
 • Поддръжка на автоматични телефонни централи и автоматични телефонни връзки; специализирани съобщителни връзки; поддръжка на преносни линии и системи; мобилни телекомуникации.
 • Специалисти в други ведомства: МВР в сигнално охранителната техника (СОТ); МНО – техник по телекомуникации; търговската дейност – консултант по електронна техника.

 

Специалност: „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

С интензивно изучаване на Английски език; Срок на обучение – 5 години, дневна форма; Степен на професионална квалификация – ІІІ

Специалността е утвърдена в училището и региона с добра материална база.След успешно завършен курс на обучение, учениците имат формирани знания и умения за работа като:

Автомонтьор на различните марки автомобили, диагностика на различни модели МПС. На тази основа могат да извършват ремонтна и диагностична дейност в авторемонтни работилници и автосервизи.

Получената правоспособност за водачи на МПС – категория “В” им дава право да извършват транспортна дейност.

 

След завършен 8 клас

Специалност: „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Срок на обучение – 4 години, дневна форма; Степен на професионална квалификация – ІІІ

Специалността е утвърдена в училището и региона с добра материална база.След успешно завършен курс на обучение, учениците имат формирани знания и умения за работа като:

 • Автомонтьор на различните марки автомобили, диагностика на различни модели МПС. На тази основа могат да извършват ремонтна и диагностична дейност в авторемонтни работилници и автосервизи.Получената правоспособност за водачи на МПС – категория “В” им дава право да извършват транспортна дейност.

 

Специалност:        „ФРИЗЬОРСТВО”

Срок на обучение – 4 години, дневна форма;  Степен на професионална квалификация ІI

Високо квалифицирани преподаватели. Съвременна материална база. Завършилите успешно пълния курс на обучение имат формирани знания и умения за:

 • Подстригване – мъжко и дамско;
 • Техники на изсушаване;
 • Технология на боядисването;
 • Смяна на цвят;
 • Къдрене;
 • Прически – ежедневни, официални;Прилагане на различни продукти, придружени с професионален съвет.

Срок на обучение –  години, дневна форма;

Степен на професионална квалификация – ІІІ

Специалност: „ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ”

Срок на обучение – 4 години, задочна форма; Степен на професионална квалификация ІII

 ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 • Работа с оптични тестващи и измервателни уреди;
 • Експлоатация на оптични кабелни линии;
 • Проектиране и поддръжка на кабелни системи;
 • Изграждане на локални компютърни мрежи;

  Ако искате пред вас да се отворят вратите на частни и държавни фирми, елекомуникационни оператори, на кабелни, телевизионни и интернет  оставчици, заповядайте при нас.

ГРАФИК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА /след VIII клас/

Видове дейности

Първи етап

Втори етап

Трети етап

Подаване на документи

01 – 05 юли 2016г.

11 юли 2016г.

19 юли 2016г.

Обявяване на списъците с приетите ученици

08 юли 2016г.

до 13 юли 2016г.

20 юли 2016г.

Записване на приетите ученици

07 юли 2016г.

14 юли 2016г.

21 юли 2016г.

Обявяване на списъците на записалите се ученици и броя на незаетите места

08 юли 2016г.

18 юли 2016г.

20 юли 2016г.

Попълване на незаетите места след III етап

до 05 септември 2016г.

Записване на приетите ученици /след VII клас/

28 юни - 30 юни 2016г.

05 – 07 юли 2016г.

18 – 19 юли 2016г.

Попълване на незаетите места след III етап /след VII клас/

до 05 септември 2016г.

 

 

 

 

 

Comments

comments

 

Tags: ,