10б клас „Автотранспортна техника“ 5 места
10в клас „Фризьрство“ 3 места
11б клас „Автотранспортна техника“ 3 места
11б клас „Фризьрство“ 4 места
11в клас „Автотранспортна техника“ 6 места
12а клас „Оптически комуникационни системи“ 6 места
12б клас „Фризьрство“ 5 места
9а клас „Осигурителни комуникационни системи“ 4 места

Comments

comments