телефон за връзка:0335 / 9 46 63
 

Портфолио

 

Добре дошли

 • Професионална Гимназия по Железопътен Транспорт

  Носител на орден “Св. Св. Кирил и Методий” III степен

   ДА УЧИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ!

   

   

   
 
 

Проекти

 
 • Твоят час

  Твоят час

  Добре дошли в проект „Твоят час“ Тук ще намерите важна информация! Анкета за учениците!           Анкета за родителите!          Анкета за членовете на съвета...

   
 • Ученически практики

  ПГ по жпт  „Христо Смирненски” кандидатства за участие в проект „Ученически и студентски практики” , който стартира на 18 януари 2012 г. и се финансирана по Оперативна програма „Развитие на...

   
 •  
 • Квалификация на педагогическите специалисти

  Десет учители от ПГ по ЖПТ “Христо Смирненски” се включиха в следните видове обучение: ІІ2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати: II.2.1. по английски език ІІІ. Повишаване квалификацията на...

   
 • Валидиране

  Проект “Нова възможност за моето бъдеще” Проектът е по линия на програма “Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна  програма “Развитие на човешките ресурси”Целта на проекта е...

   
 •  
 • Успех

  Успех

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Клубове...

   
 
 
 
 
 
shared on wplocker.com