Начало на учебната година 15 09.2016

Първи учебен срок 15.09.2016 – 03.02.2017год.
Втори учебен срок 09.02.2017 – 13.05.2017год. за XII клас
09.02.2017 – 30.06.2017год. за VIII – XI клас

Ваканции

29.10.2016 – 01.11.2016год. включително             есенна
24.12.2016 – 04.01.2017год. включително             коледна
04.02.2017 – 08.02.2017год. включително             зимна
08.04.2017 – 17.04.2017год. включително             пролетна за VІІІ-ХІ клас
02.04.2016 – 04.04.2017год. включително             пролетна за ХІІ клас

Неучебни дни

19.05.2017год.       ДЗИ по БЕЛ
22.05.2017год.       Втори ДЗИ

Национално външно оценяване за ученици от VIII клас с интензивно изучаване на английски език – 20.06.2017 год.

Държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация
За ученици от минали години
Теория – 28.01.2016год.
Практика – 25-27.01.2016год.
Срок за подаване на заявленията за полагане на ДКИ по теория и практика на специалността 28.12.2015год.
За ученици завършващи през учебната 2015-2016 год.
Сесия юни – юли
Теория: II степен – 07.06.2016год.
III степен – 10.06.2016год.
Практика: II степен – 08-10.06.2016год.
III степен – 06-08.06.2016год.
Срок за подаване на заявленията за полагане на ДКИ по теория и практика на специалността 10.05.2016год.
Сесия септември
Теория – 09.09.2016год.
Практика – 05-07.09.2016год.
Срок за подаване на заявленията за полагане на ДКИ по теория и практика на специалността 02.09.2016год.

Comments

comments