Покана

До членовете на Обществения съвет при ПГЖПТ “Христо Смирненски” гр. Карлово

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 29.03.2018г. от 17:30 часа в дирекцията на гимназията ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Даване на становище за разпределение на бюджета по дейности и разпределение на капиталовите разходи
  2. Съгласуване на предложението на директора за разпределението на средствата от установеното към края на 2017 г. превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на училището

Председател на Обществен съвет

Comments

comments