Покана

До членовете на Обществения съвет при ПГЖПТ “Христо Смирненски” гр. Карлово

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 24.01.2018г. от 17:30 часа в дирекцията на гимназията ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на проблеми, свързани с приобщаването на ученици от уязвими групи и задържането им в училище
  2. Запознаване с нови професии/специалности, по които ще се извърши обучение за първи път през учебната 2018/2019
  3. Запознаване с предложението за прием на ученици за учебната 2018/2019 година.

Председател на Обществен съвет

Comments

comments