Добре дошли в проект „Твоят час“ -

Тук ще намерите важна информация и документи!

Анкетни карти

Групи работещи по проекта в ПГ жпт „Христо Смирненски“ гр. Карлово

1 Автомобилът в движение
Занимание по интереси
Ръководител: Лалка Георгиева
Брой ученици – 16
 LG2
2 Аз танцувам
Занимание по интереси
Ръководител: Иванка Кличева
Брой ученици –14
 sn1 sn2
3 Азбукари
Обучителни затруднения
Ръководител: Кунчо Шопов
Брой ученици –10
 KSh1
4 АмперЗанимание по интереси
Ръководител: Анна Дакова
Брой ученици –13
 snD1 snD2
5 Занимателна биология
Обучителни затруднения
Ръководител: Анета Петриева
Брой ученици –10
6 Дигитален прозорец
Обучителни затруднения
Ръководител: Петя Пиринчиева
Брой ученици –10
 PP1 PP2
7 Здрав дух в здраво тяло
Занимание по интереси
Ръководител: Атанас Богоев
Брой ученици –12
 AB1 AB2
8 Искам да знам английски език
Обучителни затруднения
Ръководител: Гинка Анкова
Брой ученици –10
 GA1 GA2
9 Математиката е забавна
Обучителни затруднения
Ръководител: Веселин Млячков
Брой ученици –10
 VMl1 VMl2
10 Млад фризьор
Занимание по интереси
Ръководител: Христина Манова
Брой ученици –12
 manova2 manova1
11 Приятели на армията
Занимание по интереси
Ръководител: Васка Георгиева
Брой ученици –14
 VG2 VG1
12 Спорт за всички
Занимание по интереси
Ръководител: Милка Атанасова
Брой ученици –12
 MA2 MA1
13 Четенето и писането са лесни
Обучителни затруднения
Ръководител: Росица Илиева
Брой ученици –10
 RI1 RI2
14 Историк
Обучителни затруднения
Ръководител: Милен Дръндев
Брой ученици –10
14 В света на физиката
Обучителни затруднения
Ръководител: Тамара Семкова
Брой ученици –10

Comments

comments