Стипендии

 Бюджет

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Бюджет 2018г.                                                   Бюджет 2018/2019

Отчет

Отчет 30.06.2020

Касово изпълнение на отчета 31.03.2020

Отчет Iво тримесечие 2019

Отчет 2018г.

Месец Март

Месец Юни

Месец Септември