През учебната 2018/2019 година ще се проведе задължително НВО на дигитални компетентности в 10 клас.

Ще се проведе през месец 06.2019г.

Успешно издържалите ученици ще получават сертификат за дигитална компетентност (начална компютърна грамотност), издаден от МОН.