Специалност: „ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

Прием след VII клас

Срок на обучение – 5 години, дневна форма

Степен на професионална квалификация ІII

 ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 • Работа с оптични тестващи и измервателни уреди;
 • Експлоатация на оптични кабелни линии;
 • Проектиране и поддръжка на кабелни системи;
 • Изграждане на локални компютърни мрежи;

 

Специалност: „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Прием  след VII клас

С интензивно изучаване на Английски език;

Срок на обучение – 5 години, дневна форма;

Степен на професионална квалификация –ІІІ

Специалност: „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Прием  след VIII клас

Срок на обучение – 4 години, дневна форма

Степен на професионална квалификация – ІІІ

Специалността е утвърдена в училището и региона с добра материална база.След успешно завършен курс на обучение, учениците имат формирани знания и умения за работа като:

 • Автомонтьор на различните марки автомобили, диагностика на различни модели МПС. На тази основа могат да извършват ремонтна и диагностична дейност в авторемонтни работилници и автосервизи.
 • Получената правоспособност за водачи на МПС – категория “В”  им дава право да извършват транспортна дейност.

 

Специалност: „ФРИЗЬОРСТВО”

Прием след VIII клас

Срок на обучение – 4 години, дневна форма

Степен на професионална квалификация ІI

Високо квалифицирани преподаватели. Съвременна материална база. Завършилите успешно пълния курс на обучение имат формирани знания и умения за:

 • Подстригване – мъжко и дамско;
 • Техники на изсушаване;
 • Технология на боядисването;
 • Смяна на цвят;
 • Къдрене;
 • Прически – ежедневни, официални;
 • Прилагане на различни продукти, придружени с професионален съвет.

Специалност: „ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ”

Срок на обучение – 4 години, задочна форма; Степен на професионална квалификацияІII

 ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 • Работа с оптични тестващи и измервателни уреди;
 • Експлоатация на оптични кабелни линии;
 • Проектиране и поддръжка на кабелни системи;
 • Изграждане на локални компютърни мрежи;