телефон за връзка:0335 / 9 46 63
 

Портфолио

 

Добре дошли

 • Професионална Гимназия по Железопътен Транспорт

  Носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ III степен

   ДА УЧИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ!

   

   

   
 
 

Проекти

 
 • Образование за утрешния ден

  Образование за утрешния ден

  ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН Проект „Образование за утрешния ден“   № BG05M2ОP001-2.012-0001, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез […]

   
 • Занимания по проект „Подкрепа за успех“ 2019/2020

  Занимания по проект „Подкрепа за успех“ 2019/2020

  За Iви учебен срок в ПГЖПТ „Христо Смирненски“  са сформирани следните групи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“: Английски език – ръководител Бибигайша Ахмед Английски език – ръководител Ваня Келешева Български […]

   
 •  
 • „Подкрепа за успех“

  „Подкрепа за успех“

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ отправя покана към Министерство на образованието и науката за представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна […]

   
 • Ученически практики

  ПГ по жпт  „Христо Смирненски” кандидатства за участие в проект „Ученически и студентски практики” , който стартира на 18 януари 2012 г. и се финансирана по Оперативна програма „Развитие на […]

   
 •  
 • Твоят час

  Твоят час

  Добре дошли в проект „Твоят час“ Тук ще намерите важна информация! Анкета за учениците!           Анкета за родителите!          Анкета за членовете на съвета […]

   
 • Квалификация на педагогическите специалисти

   
 • Валидиране

   
 • Успех

   
 
 
 

Последни публикации

 
 
 
shared on wplocker.com