телефон за връзка:0335 / 9 46 63
 

Портфолио

 

Добре дошли

 • Професионална Гимназия по Железопътен Транспорт

  Носител на орден “Св. Св. Кирил и Методий” III степен

   ДА УЧИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ!

   

   

   
 
 

Проекти

 
 • Занимания по проект “Подкрепа за успех” 2019/2020

  Занимания по проект “Подкрепа за успех” 2019/2020

  За Iви учебен срок в ПГЖПТ “Христо Смирненски”  са сформирани следните групи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“: Английски език – ръководител Бибигайша Ахмед Английски език – ръководител Ваня Келешева Български...

   
 • „Подкрепа за успех“

  „Подкрепа за успех“

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ отправя покана към Министерство на образованието и науката за представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна...

   
 •  
 • Ученически практики

  ПГ по жпт  „Христо Смирненски” кандидатства за участие в проект „Ученически и студентски практики” , който стартира на 18 януари 2012 г. и се финансирана по Оперативна програма „Развитие на...

   
 • Твоят час

  Твоят час

  Добре дошли в проект „Твоят час“ Тук ще намерите важна информация! Анкета за учениците!           Анкета за родителите!          Анкета за членовете на съвета...

   
 •  
 • Квалификация на педагогическите специалисти

  Десет учители от ПГ по ЖПТ “Христо Смирненски” се включиха в следните видове обучение: ІІ2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати: II.2.1. по английски език ІІІ. Повишаване квалификацията на...

   
 • Валидиране

   
 • Успех

   
 
 
 
 
shared on wplocker.com