Тук ще намерите полезна информация от училищния психолог по следните теми:

Без цигарен дим

Ден на толерантността

Как да слушаме ефективно

Защо трябва да сме добър модел за подражание на децата си

Агресията сред учениците

Безопасна работа в интернет

Как да победим страха от Ковид