Списък на учениците, които ще получават стипендия през I срок на  учебната 2020/2021 година