Инструктаж за зрелостника 2019г.

I. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

Сесия май – юни

Български език и литература  21 май 2019г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит23 май 2019 г., начало 08:00 ч.

Сесия август – септевмри

Български език и литература 28 август 2019 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит
– 29 август 2019 г., начало 08:00 ч.

За Вас зрелостници

II. График на дейностите за орагнизацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 г.

Сесия май-юни

Дейности

Срок

1

Подаване на заявления за допускане
до държавни зрелостни изпити

05.03.2019 – 18.03.2019

2

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ
зрелостници и изпращане на справка от училищата
до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

до 20.03.2019

3

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците
по училища, сгради и зали

до 17.05.2019

4

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 17.05.2019

5

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 13.06.2019

 

Сесия август-септември

Дейности

Срок

1

Подаване на заявления за допускане
до държавни зрелостни изпити

01.07.2019 – 12.07.2019

2

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ
зрелостници и изпращане на справка от училищата
до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

до 18.07.2019

3

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 23.08.2019

4

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 10.09.2019

 

ІІІ. Указания

 • Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч.
 • Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
 • Всеки преподавател има дни за консултации, в които зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
 • Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех” се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
 • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
 • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
 • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/. Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.
 • Дава се възможност в чл. 24., ал. 4. от Закона за народната просвета в графата за трети държавен зрелостен изпит по желание на ученика да „се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация”.
 • По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи:
  „линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математически формули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.

На сайта http://www.zamaturite.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на ДЗИ.

 

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

На основание Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 година на Министъра на МОН и Заповед № РД-06-32/17.09.2019г. на Директора, датите за провеждане на Държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация са както следва:

1. СЕСИЯ-ЯНУАРИ – за лица придобили право за явяване преди учебна 2018/2019 година

За втора и трета степен:

– теория на професията – на 23.01.2019г.
– практика на професията на 24.01-28.01.2019г.
Заявления за явяване се подават до 21.12.2018г.

2. СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ – за лица, придобили право за явяване преди и през учебна 2018/2019 година

2.1. За втора и трета степен

– теория на професията – на 06.06.2019г.
– практика на професията – по график от 10.06 до 12.06.2019г.
Заявления за явяване се подават до 10.05.2019г.

3. СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ – за лица, придобили право за явяване преди и през учебна 2014/2015 година

За втора и трета степен

– теория на професията – на 11.09.2019г.
– практика на професията – от 06.09 до 10.09.2019г.
Заявления за явяване се подават до 30.08.2019г.

Информация и запитвания на телефони: 0335/96446 и сайт на гимназията: pgjpt-karlovo.info