История на училището

Професионална гимназия по жп транспорт „Христо Смирненски“е основана през 1962 год., като професионално-техническо училище(ПТУ) по сградостроителство без собствена сграда и материална база. Това стимулира и учители и ученици да направят постъпки за изграждане на собствено училище, която идея се реализира през 1965г. – започва строителството на ново училище, като сграда и терен към нея. През същата година училището е преименувано в Средно професионално-техническо училище по транспортно строителство.

През 1986 г. училището се преименува на СПТУ по транспорт, след въвеждането на нови специалности като:
Монтьор и водач на МПС – през 1976 г.
Шлосер-монтьор на подвижен жп състав-през 1978г.

Училището придобива статут на средно професионално-техническо училище по железопътен транспорт, с преминаването му през 1991 г. към фирма „БДЖ“, днес НК „БДЖ.. От 1999 год. се трансформира в техникум, а през 2003 г., в съответствие с новите изисквания, се преименува в професионална гимназия. За добрата теоретична и практическа подготовка се грижат квалифицирани преподаватели, ползват се бази на доказали професионализма си производствени звена и предприятия от системата на транспорта и в частност на железопътния транспорт, каквито са Вагоноремонтен завод АД – Карлово, Локомотивните депа в градовете Пловдив и Стара Загора – за направление транспорт.

Помощ в подготовката на учениците от специалност „Телекомуникационни системи“ оказва ВТУ „Тодор Каблешков“ гр. София, както и Електротехническите секции в Пловдив и София.