Приравнителни изпити СФ Октомври/Ноември 2020  –  график

График на изпитите за 2018/2019 учебна година

Изпитна сесия Април 2018