1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга

3. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации