От 07.05.2020 до 15.05.2020, ще се проведе изпитна сесия за 12клас СФО. Изпитите ще се провеждат съгласно епидемиологичната обстановка в страната.

Като всички се запознават с направения за целта ИНСТРУКТАЖ

График на изпитната сесия

График поправителна сесия

 

Comments

comments