Във връзка със заповед на директора РД-263/13.11.2020година

ПГЖПТ „Хр. Смирненски“ считано от 16.11.2020 до 27.11.2020 включително премина в обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата на Майкрософт Тиймс – СИНХРОННО!

Присъствията, отсъствията и оценките на учениците се отразяват в електронния дневник.