Обществен съвет мандат 2019 – 2022

Председател: Дияна Мазакова

Секретар: Петя Пухова

Членове:  Асен Василев – Финансиращ орган

Симеон Мушев – Работодатели

Йосиф Янчев – Родител

Правилник

Заседание Обществен съвет 24.03.2021

Заседание Обществен съвет, 31.08.2020г.