На 15.12.2016г. от 17:30ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГ ЖПТ „Христо Смирненски“ с дневен ред:

  1. Избор на Председател;
  2. Организационни въпроси.