График на приравнителните изпит – Дневна форма на обучени

Сесия Октомври/Ноември 2020