ПГ по жпт  „Христо Смирненски” кандидатства за участие в проект „Ученически и студентски практики” , който стартира на 18 януари 2012 г. и се финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд.

Компонент 1 „Ученически практики” на проекта обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. Да кандидатстват имат право всички ученици, обучавани за придобиване на квалификация по професии от средните училища и професионални колежи в Република България. След успешно преминаване на 240 часа практическото обучение в реална работна среда, на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

За повече информация: praktiki.mon.bg