Дена на розовата фланелка в ПГ ЖПТ „Христо Смирненски“

 СТОП на агресията в училище!

Всяка обидна дума остава отпечатък!

 Ние избираме училище без насилие!

НЕ БЪДИ БЕЗРАЗЛИЧЕН! БЪДИ РАЗЛИЧЕН!БЪДИ ДОБЪР!!!