В богатата история на ПГ по ЖПТ “Христо Смирненски” Карлово видно място заемат множество изяви на нейните възпитаници, оставили отпечатък върху съзнанието на техните преподаватели и записани в летописа на училището.

С гордост припомняме отделни моменти от миналото, чертаещо развитие в два ключови аспекта:
- вътрешноучилищна дейност;
- външноучилищна дейност;
1997 – 1998; 1998 – 1999; 1999 – 2000; 2000 – 2001: 
Вътрешноучилищна дейност - Патронен празник -
• изложба с макети по специалности;
• конкурс за рисунка;
• училищен вестник “Днес сме ние”;
• ученическа самодейност – песни, танци, сценично изкуство.
2001 – 2002:
Вътрешноучилищна дейност – Патронен празник -
• музикални изпълнения – гайда и китара;
• развлекателни игри;
• сценки;
• лични творби и стен – вестници, посветени на патрона;
2002 – 2003 - 40 години от основаване на училището:
Външноучилищна дейност -
• в-к “Диалог днес” отразява събитието;
• на сцената на НЧ “Васил Левски” Карлово – богата сценично – артистична програма;
2003 – 2004; 2004 – 2005; 2005 – 2006; 2006 – 2007:
Вътрешноучилищна дейност - Патронен празник – Богата артистична програма:
• песни, танци, солови игри;
• като през 2005 – 2006 присъства и анкета “Най – обичаните учители и ученици”
2008 – 2009:
Вътрешноучилищна дейност:
1. Патронен празник – богата музикално – артистична прогрма;
2.1. ХІІ – Анти СПИН кампания;
3. Коледно тържество;
4. Честване на 14.ІІ – Св. Валентин;
5. Конференция: “Училището – желана територия на ученика”;
6. Ден на ученическото самоуправление;
7. Домакин на РИОКОЗ – Пловдив – “Да кажем НЕ на наркотиците!” с присъствие на представителина ДПС – МВР Карлово, ОбКБППМН.
Външноучилищна дейност:
1. Общинскифорум анти СПИН – изявени ученици с рък – л Л. Илиева;
2. Общинска конференция “Училището – желана територия на ученика”, ХІ б клас с кл. рък – л Н. Стаева представи  училището на общинско ниво;
3. Областно състезание – Пловдив -  “Млад автомонтьор”, представителен отбор с ръководител Б. Герчев;
4. Тони Попов – ХІ г – Общински младежки червен кръст;
5. 9-ти май – Ден на Европа – представителна група от ученици ХІ и ХІІ класове с ръководител Н. Стаеваучаства в дискусия, посветена на празника, организирана от НПО Младежки информационен център”Розова долина”.
2009 – 2010:
Вътрешноучилищна дейност:
1. Патронен празник – традиционните сценични и представителни изяви на нашите възпитаници сеобогатяват с нови инициативи – училищен вестник – ІХ б клас, с ръководител Н. Стоянова; интервюпо кабелната тв с директора и ученици;
2.1.  ХІІ – Анти СПИН кампания;
3. Коледно тържество;
4. Честване на 14.ІІ – Св. Валентин;
5. РИОКОЗ Пловдив – беседа “Личност и здраве” с учениците;
6. Постоянна фотоизложба в училище – проект по Свят и личност на ХІІ б – рък – л Н. Стаева;
7. Честване Ден на народните будители – поднасяне на цветя на паметника на Ботьо Петков;
8. ІІ 2010 – обучение на ІХ и Х класове, относно приятелстката среда – Д. Юнаков – ДПС;
9. 22.ІІІ – Училищен фестивал “Заедно в различията”;
10. 30.ІІІ – Ден на професиите;
11. 22.ІV – Ден на Земята – спортни инициативи и посадени 10 дръвчета, подарени от  Общински съвет Карлово на училището;
Външноучилищна дейност:
1. Общинскифорум анти СПИН – изявени ученици с рък – л Л. Илиева и Н. Стаева ІХ класове;
2. 19.ІІ – Общинска инициатива, посветена на Левски – Г. Козумов, ІІ място – есе ХІІ а клас;
3. 19 . ІІІ. Областно състезание – Пловдив -  “Млад автомонтьор” , представителен отбор с ръководителинж. Л. Георгиева – 4 място отборно и 5 място на Николай Каламов в индивидуалната надпревара;
4. 23.ІV. – Панорама на професионалното образование – панаирни палати Пловдив, организирано от РИО Пловдив – участие на ХІ а, б, в класове с ръководители П. Таушанова и Д. Янкова;
5. 20.ІV – Общински форум “Свят без насилие” – ХІІ а, б, в – Н. Стаева и Л. Илиева – участие в дискусионенфорум по презентиран филм “Греховден”.
2010 – 2011:
Вътрешноучилищна дейност:
1. Патронен празник ;
2. 19.ХІ – Ден за борба срещу насилието над деца – Ученически съвет, с ръководител Д. Стеева;
3. 1. ХІІ – Анти СПИН кампания;
4. Коледно тържество;
5. 14.ІІ – Св. Валентин;
6. Честване Ден на народните будители – поднасяне на цветя на паметника на Ботьо Петков, беседа от Д. Стеева;
7. Учредително събрание на Клуб “Приятели на армията” в ДНА Карлово;
8. 16.ІІІ – Конференция “Форми за групова и индивидуална работа с учениците при кандидатстване във ВУЗ”, ръководена от инж. Л. Георгиева и с участие на учители и ученици;
9. Дейности на открито;
10. Дни на професиите;
11. 26.ІV – Ден на Земята;
12. Ден на ученическото самоуправление;
Външноучилищна дейност:
1. Общинскифорум анти СПИН – изявени ученици Х класове, с ръководител Н. Стаева;
2. 19.ІІ – участие на Ива Кърчева и Елица Димитрова, VІІІ а  клас, с есе, посветено на Левски в Общинскотематично състезание  – Ива Кърчева зае І място ;
3. 26.VІ – ІІІ място – ІХ а, б класове , с ръководители Н. Стаева и м.с. Блажева – Общински форум – Световен ден за борба срещу наркоманиите;
4. По повод 15 г – СКАЙ ТВ – участие и приз на ученици с ръководители инж. А. Дакова и Д. Стеева винициативата “Талантите на розовата долина”;
5. Участие в конкурс за рисунка на АРТЦЕНТЪР “Орхидея” и присъдена грамота за училището.
2011 – 2012:
Вътрешноучилищна дейност:
1. Патронен празник ;
2. 19.ХІ – Ден за борба срещу насилието над деца – Ученически съвет, с ръководител Д. Стеева;
3. 1. ХІІ – Анти СПИН кампания;
4. Коледно тържество;
5. 14.ІІ – Св. Валентин;
6. Честване Ден на народните будители – поднасяне на цветя на паметника на Ботьо Петков;
7. Дни на професиите;
8. 23.ІV – Ден на Земята;
9. Участие в инициативата “Да почистим България за един ден”;
10. Ден на ученическото самоуправление;
11. Форум “Модерни и красиви” с участие на ученици от ІХ б клас от новата специалност Фризьорство, ръководители И.Топчиева и Ив. Кличева
Външноучилищна дейност:
1. Общински форум анти СПИН – изявени ученици ат ІХ и Х класове с ръководители  Н. Стаева, м.с. Бл. Блажева;
2. 16.ІІІ – Областно състезание – Пловдив -  “Млад автомонтьор”, представителен отбор с ръководителинж. Л. Георгиева – 4 място отборно;
3. 20.ІІІ – Участие в инициатива на “Ротари клуб” : “Патрон на класа” – класираните на І място вътрешно-училищното състезание – VІІІ а клас, с ръководител Д.Янкова, представиха училището на общинския кръг.
2012 – 2013:
Вътрешноучилищна дейност;
1. Патронен празник ;
2. 19.ХІ – Ден за борба срещу насилието над деца – Ученически съвет, с ръководител Д. Стеева;
3. 1. ХІІ – Анти СПИН кампания;
4. Коледно тържество;
5. 14.ІІ – Св. Валентин;
6. Честване Ден на народните будители – поднасяне на цветя на паметника на Ботьо Петков;
7. Дни на професиите;
8. Ден на Земята;
9. Ден на ученическото самоуправление;
10. Участие в инициативата “Да почистим България за един ден”;
11. Ден на Европа – 9 май.
Външноучилищна дейност:
1. Национално състезание – Г. Оряховица – “Млад техник” – достойно представяне, участниците саприети в Габровския университет, ръководител инж. Л. Георгиева;
2. Клуб “Приятели на армията” – ръководител инж. В. Георгиева зае ІІІ място в Междуучилищната изява, органицзирана от 61-ва военна механизирана бригада Карлово
2013 – 2014:
Вътрешноучилищна дейност:
1. Патронен празник ;
2. 19.ХІ – Ден за борба срещу насилието над деца – Ученически съвет;
3. 1. ХІІ – Анти СПИН кампания;
4. Коледно тържество;
5. Честване Ден на народните будители – поднасяне на цветя на паметника на Г. Маджареца;
Външноучилищна дейност;
1. І място в общинското състезание, посветено на народните будители – VІІІ а и ІХ а клас, с ръководители инж. А. Дакова, инж. В. Млячков, Д. Стеева, М. Атанасова.

Comments

comments