Закон за предучилищното и училищно образование

Държавни образователни стандарти

Електронни учебници:

http://www1.znam.bg/zmonres/edu/

Учебни материали, помагала, уроци, книги, тестове, есета, конкурси :

http://znam.bg/com/

http://www.pomagalo.com/

http://www.math10.com/bg/

http://chitanka.info/

http://content.e-edu.bg/

http://www.litclub.com/

http://www.slovo.bg/

http://www.svitaci.com/

http://www.zapiski.info/home/

http://www.belschool.net/

http://literatura.kabinata.com/

http://www.avtori.com/

http://videotutorials-bg.com/lessons.php

http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/pc3/

http://jemil.my.contact.bg/it.htm

Полезна информация за абитуриенти:

Рейтингова система на висшите училища

http://rsvu.mon.bg

МОН

http://www.minedu.government.bg/news-home/

Регионален инспекторат по образование Пловдив:

http://www.riobg.com/start.php?RIO_NUMBER=16

Информация за борба с компютърни престъпления:

http://www.cybercrime.bg/bg

Comments

comments