„Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност “Мобилност”.

Професионална подготовка

„Повишаване на професионалните компетенции в иновативна  производствена среда, за успешна реализация на европейския трудов пазар” 2012-1-BG1-LEO001-06856

Comments

comments