На 11.12.2014г. в ПГ по ЖПТ „Христо Смирненски“ се проведе квалификационен семинар на тема „ПЕДАГОГИКА НА ДЕЦА С АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ“

Лектор на семинара бе американския учен от Нюйоркския университет  Тисеро МкКлинтън, бакалавър по Детска психология, лицензиран преподавател на деца със специални потребности и асоциално поведение, личен ментор на деца с поведенчески проблеми.

Семинарът има за цел подготовката на УЧИТЕЛИ за работа в класовете при интегрирано обучение и възпитание на деца с различни потребности.

След обучението, завършилите придобиха професионални умения, които се отнасят до:

  • Познаване на всички типове отклонения в развитието на учениците
  • Насочване и приемане на тези деца в интегриращите класове и групи
  • Организация и провеждане на учебния и възпитателния процес в условията на училищната интеграция
  • Разработване и реализация на програми за социална и професионална адаптация и интеграция
  • Консултативна дейност и работа с родители