Директор

Стефан Филчев Филчев

телефон за връзка: 0877848783

 

Помощник – директор, учебно – производствената дейност

Дияна Николова Мазакова

телефон за връзка: 0897908704

Портфолио