Кунчо Шопов – Старши учител Български език и литература k_shopov@abv.bg
Портфолио
Цонка Голева – Учител Български език и литература @abv.bg
Портфолио
Гинка Анкова- Старши учител Английски език hawthorn@abv.bg
Портфолио
инж. Веселин Млячков – Старши учител Математика veselin_ml@abv.bg
Портфолио
инж. Петя Пиринчиева – Старши учител Информатка и ИТ the.net@mail.bg
Портфолио
Иванка Кличева – Учител по Информатика и ИТ iv_kliheva@abv.bg
Портфолио
Милен Дръндев – Старши учител История и цивилизация drandev_m@abv.bg
Портфолио
Надежда Шопова – Старши учител Дисциплините от филосовския цикъл staeva@yahoo.com
Портфолио
Анета Петриева – Учител Биология и здравно образование petrieva@abv.bg
Портфолио
Тамара Семкова – Учител Физика и астрономия t_semkova@abv.bg
             Портфолио
Милка Атанасова – Старши учител Физическо възпитание и спорт milkaat@abv.bg
Портфолио
Атанас Богоев – Учител Физическо възпитание и спорт аt_bogoev@abv.bg
             Портфолио
Светлана Димитрова – Учител теоретично обучение svetla123@abv.bg
Портфолио
инж.Анна Дакова – Старши учител теоретично обучение luan.ls@abv.bg
Портфолио
Христина Манова – Старши учител теоретично обучение h.g.manova@abv.bg
Портфолио
инж.Лалка Георгиева – Старши учител теоретично обучение lalka_ina@abv.bg
Портфолио
инж.Васка Георгиева – Старши учител практическо обучение antonova_v@abv.bg
Портфолио
Николай Златев – Учител практическо обучение @abv.bg
             Портфолио
Трайко Атанасов – Старши учител практическо обучение tr_at@abv.bg
Портфолио
инж.Гани Салчев – Учител практическо обучение gsal@abv.bg
Портфолио